Organizacje zbiorowego zarządzania

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Organizacje zbiorowego zarządzania

Zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (dalej „UoZZ”), organizacje zbiorowego zarządzania to stowarzyszenie zrzeszające twórców, artystów wykonawców, producentów, wydawców opublikowanych utworów słownych lub organizacje radiowe lub telewizyjne, których podstawowym celem statutowym jest zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na rzecz tych  uprawnionych. Status OZZ przyznawany jest przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – po wykazaniu potrzeby działalności w  danym obszarze.

Zbiorowe zarządzanie to w uproszczeniu udzielanie przez te organizacje zezwolenia np. W formie umowy licencyjnej, na wykorzystanie utworów przez podmioty takie jak telewizja, radio, agencje marketingowe itd. Licencja udzielana jest za odpowiednią opłatą,  która za pośrednictwem danego OZZ, jest następnie przekazywana reprezentowanym twórcom (tzw. tantiemy).


Do pozostałych uprawnień OZZ należy także  monitorowanie korzystania z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych przez użytkowników – tutaj niech za przykład posłużą kontrole ZAiKS-u – w klubach muzycznych, bądź przedsiębiorstwach usługowych, wykorzystujących np. muzykę, która leci w tle, ale także dochodzenie ochrony praw autorskich. W przypadku, gdy prawa twórcy zrzeszonego w danym OZZ zostaną naruszone, to właśnie właściwe stowarzyszenie będzie dochodziło w jego imieniu odpowiednich roszczeń.


W Polsce, działa obecnie 10 organizacji zbiorowego zarządzania w tym 7 zajmujących się prawem autorskim oraz prawami pokrewnymi oraz 3 organizacje uprawnione do zarządzania tylko prawami pokrewnymi.


SAWP - Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

SAWP - Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych

24.09.22

Stowarzyszenie SAWP było pierwszą w Polsce organizacją zbiorowego zarządzania, która powstała z inicjatywy Artystów Wykonawców. Pierwsze oficjalne zebranie Komitetu Założycielskiego odbyło się w dniu 23 listopada 1993 r. w Warszawie. Wtedy postanowiono o założeniu stowarzyszenia, które pierwotnie przyjęło nazwę Stowarzyszenie Polskich Artystów Wykonawców Muzyki Rozrywkowej SAWP.

Stowarzyszenie zrzesza Artystów wykonawców: wokalistów i instrumentalistów, a jego głównym celem jest ochrona ich  praw. Zadaniem Stowarzyszenia jako organizacji zajmującej się ochroną praw Wykonawców jest m.in: inkasowanie, podział i wypłacanie należnych wykonawcom wynagrodzeń za korzystanie z efektów ich pracy.


Organizacja zajmuje się przede wszystkim:


a)      pobieraniem wynagrodzeń dla artystów z tytułu nadawania czy odtwarzania wykonywanych przez właścicieli pubów, barów, dyskotek, restauracji, sklepów, hoteli oraz innych usug której elementem integralnie niezbędnym lub uzupełniającym, wpływającym na jej atrakcyjność jest odtwarzana muzyka.

b)      bieżącym monitoringiem przygotowywanych zmian w prawie autorskim i w prawach pokrewnych;

c)      prowadzeniem postepowań karnych przeciwko osobom naruszającym prawa do artystycznych wykonań. Do katalogu naruszeń zaliczyć należy np.: odtwarzanie artystycznych wykonań utworów muzycznych bez podpisania stosownej umowy oraz bez uiszczania stosownych wynagrodzeń, jak również dotyczące kopiowania, rozpowszechniania lub sprzedaży nielegalnie zwielokrotnionych plików muzycznych.

 
SAWP -  jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi.

Więcej: www.sawp.pl


Kontakt: ul. Tagore 3, 02-647 Warszawa, tel. (+48 22) 624 71 27, e-mail: biuro@sawp.pl


Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!