Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Organizacje zbiorowego zarządzania

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Organizacje zbiorowego zarządzania

W poradach prawnych w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych bardzo często pojawia się zalecenie kontaktu z organizacją zbiorowego zarządzania (OZZ). Organizacji takich jest kilkanaście, a internauci, korzystający z www.legalnakultura.pl, dotychczas mogli dowiedzieć się o dwóch: ZAiKS i ZPAV.    

 

Wykaz organizacji zbiorowego zarządzania opublikowany jest w Monitorze Polskim z 7 kwietnia 2009 roku i zawiera listę czternastu organizacji. Na mocy późniejszej (z 28 maja 2009 r.) decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zezwolenie uzyskało Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL.

 

Aby ułatwić użytkownikom źródeł kultury legalne korzystanie z nich, zamieszczamy zestawienie informacji o OZZ w Polsce.

 


PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Stowarzyszenie Twórców Ludowych STL

Stowarzyszenie Twórców Ludowych (STL) powstało z inicjatywy twórców w 1968 roku w Lublinie. Zrzesza ponad dwa tysiące różnych twórców ze wszystkich regionów kraju. STL zajmuje się reprezentacją oraz zbiorowym zarządzaniem i ochroną powierzonych praw autorskich lub praw pokrewnych. Ponadto w sposób twórczy kultywuje tradycje kultury ludowej, opiekuje się twórcami ludowymi, organizuje m.in. targi, kiermasze, przeglądy, warsztaty twórcze, konkursy, odczyty, wystawy, seminaria naukowe. Od 1986 wydaje kwartalnik „Twórczość Ludowa".

> WIĘCEJ

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL

Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL, założone przez wydawców prasy, posiada zezwolenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz ochrony praw autorskich przysługujących wydawcom prasy.

> WIĘCEJ

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

Stowarzyszenie KOPIPOL, utworzone w 1995 roku przez przedstawicieli polskiej nauki i techniki, zajmuje się zbiorowym zarządzaniem i ochroną praw autorskich do utworów naukowych i technicznych. Na mocy umów dwustronnych współpracuje z dwunastoma organizacjami europejskimi.

> WIĘCEJ

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji ZASP

Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji jest członkiem FIA (International Federation of Actors), międzynarodowej organizacji skupiającej związki zawodowe aktorów na świecie. Reprezentuje interesy środowiska teatralnego wobec władz państwowych i samorządowych. Ma prawo opiniować i doradzać w sprawach związanych z działalnością instytucji kulturalnych.

> WIĘCEJ

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Związek Artystów Wykonawców STOART

Związek Artystów Wykonawców STOART powstał z inicjatywy stowarzyszeń: Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Polskie Stowarzyszenie Jazzowe (PSJ), Stowarzyszenie Muzyków Rozrywkowych w Polsce. Zapewnia ochronę artystycznych wykonań w krajach europejskich. Dzięki wpisowi do międzynarodowej bazy danych IPDA (International Data Base Association), członkowie STOART są identyfikowani na całym świecie.

> WIĘCEJ

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Związek Polskich Artystów Fotografików ZPAF

Związek Polskich Artystów Fotografików (ZPAF) powstał w roku 1947, kontynuując tradycje przedwojennego Fotoklubu Polskiego. Skupia prawie siedmiuset działających w Polsce i za granicą artystów, dla których fotografia jest środkiem twórczej, przedstawicieli różnych kierunków artystycznych.

> WIĘCEJ

1
strona
2/3
3

Do góry!