Konferencja "Aktualne problemy prawa własności intelektualnej"

STREFA WYDARZEŃ

/ Polecamy

Konferencja

Konferencja "Aktualne problemy prawa własności intelektualnej"

Koło Prawa Własności Intelektualnej „Niematerialni” Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Aktualne problemy prawa własności intelektualnej”, która odbędzie się dnia 7 marca br. o godz. 08:30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji.

Konferencja ma na celu ukazanie aktualnych oraz najczęściej pojawiających się problemów z zakresu własności intelektualnej, jak również popularyzację wiedzy z obszaru tej dziedziny prawa. Organizatorom zależy na zaprezentowaniu praktycznego wymiaru prawa własności intelektualnej, które zajmuje znaczącą pozycję pośród innych gałęzi prawa i charakteryzuje się dynamicznym rozwojem.
Konferencja adresowana jest do studentów, pracowników naukowych, praktyków, osób mających do czynienia z IP w wykonywanej profesji oraz chcących nabyć wiedzę z tego zakresu.

Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane m. in. prelekcje z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

Program konferencji
8:30 – rejestracja uczestników
9:00 – 9:10 – otwarcie konferencji

I  PANEL
9:10 – 11:30
1. mgr Damian Leśniewski (Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku): Ochrona praw przedsiębiorcy do domeny internetowej.
2. Kajetan Ostoja-Ciemny (WPiA, Uniwersytet Warszawski): Ambush marketing – aktualne wyzwanie dla prawa własności intelektualnej.
3. dr Daria Gęsicka (Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Opłaty reprograficzne – czy wszystko już o nich wiemy ?.
4. Paweł Juściński, Przemysław Juściński (WPiA, Uniwersytet Jagielloński): Ochrona prawnoautorska „twórczości” animalnej i generowanej komputerowo.
5. dr Marek Salamonowicz (Katedra Prawa Cywilnego II i Prawa Gospodarczego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): Przesłanki i zakres ochrony zewnętrznej postaci produktu – trade dress – w prawie Stanów Zjednoczonych.
6. dr hab. Monika Wałachowska (Opiekun koła naukowego prawa własności intelektualnej „Niematerialni”, Katedra Prawa Ubezpieczeniowego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Konsekwencje prawne utrudniania wprowadzenia na rynek leków generycznych (zagadnienia wybrane).
7. dr Katarzyna Krupa-Lipińska (Rzecznik patentowy, Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Trójwymiarowe znaki towarowe.

II  PANEL
12:00 – 15:00
1. mec. Joanna Skrzeczkowska (Radca prawny, Rzecznik ds. europejskich znaków towarowych i wzorów przemysłowych, Redaktor naczelna bloga Patent na kreatywność, Kancelaria Radców prawnych Ostrowski i Wspólnicy): Prawo mody: Czy czerwona podeszwa butów Louboutin może być znakiem towarowym?.
2. mec. dr hab. Marek Świerczyński (Adwokat, Prof. UKSW, Of Counsel w Kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, Instytut Allerhanda), Bartłomiej Oręziak (WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego): Wnioski z wyroku TSUE z 27 września 2017 r. w sprawie Nintendo p. Big Ben dla ochrony unijnych praw własności intelektualnej.
3. mec. dr Aleksandra Auleytner (Radca prawny, Redaktor naczelna IP Law Blog, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka): Linkowanie a prawo autorskie. Co nowego przynosi wyrokTSUE C-160/15 z 8 września 2016 r. GS Media BV przeciwko Sanoma Media Netherlands BV, Playboy i in.
4. mec. Marta Miszczuk (Radca prawny, Rzecznik patentowy, Kancelaria Affre i Wspólnicy): Kolor jako znak towarowy w orzecznictwie UE.

III  PANEL
16:00 – 18:00
1. mgr Wojciech Sosnowski (WPiA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Wolność panoramy w Polsce i Europie.
2. Konstanty Potocki (KPWI „Niematerialni”, WPiA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Prawo autorskie w social media.
3. Wojciech Kądziela (WPiA, Uniwersytet Jagielloński): Co tak naprawdę wynika z art. 70 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Problemy z pozycją producenta utworu audiowizualnego w świetle najnowszego orzecznictwa.
4. Wiktoria Lach (WPiA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Korzystanie z witryny Youtube.pl, a prawa własności intelektualnej.
5. apl. rad. Dominika Pacholska: Ochrona wytworów intelektualnych niebędących utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub przepisów kodeksu cywilnego dotyczących ochrony dóbr osobistych.
6. Magdalena Karolak (KPWI „Niematerialni”, WPiA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Prawo autorskie w reklamie.
7. mgr Paulina Musiałowska (WPiA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Fałszowanie produktów leczniczych –  jako naruszenie praw własności intelektualnej i wynikające z niego konsekwencje dla sektora prywatnego.

Więcej informacji na stronie internetowej aktualneproblemyip.wordpress.com oraz profilu wydarzenia na Facebooku.Do góry!


Społeczna Kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej