Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


XI Międzynarodowa Konferencja „Zrównoważone projektowanie w innowacyjnym biznesie”

STREFA WYDARZEŃ

/ Polecamy

XI Międzynarodowa Konferencja „Zrównoważone projektowanie w innowacyjnym biznesie”

XI Międzynarodowa Konferencja „Zrównoważone projektowanie w innowacyjnym biznesie”

15.03.18

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza przedstawicieli mediów do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce” – „Zrównoważone projektowanie w innowacyjnym biznesie”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 15-16 marca w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ul. Książęca 4, początek o godz. 9.00.

Idee związane z ochroną środowiska – rozumianą nie tylko jako ochrona przyrody i zwierząt, lecz również ochrona zdrowia i życia ludzkiego, czy wreszcie model świadomej konsumpcji – stanowią stały element naszej codzienności. Komisja Europejska – w „Manifeście dla Europy Efektywnej Energetycznie” dała wyraźnie do zrozumienia, że obecny model zrównoważonego zużycia zasobów naturalnych to za mało. Wprowadzono w ten sposób nowe pojęcie – Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), zwany również modelem gospodarki cyrkularnej. Model postuluje tworzenie produktów, których wykorzystanie nie generuje odpadów. Tam gdzie odpady muszą powstać – należy natomiast szukać rozwiązań do ich powtórnego wykorzystania nie poprzez kosztochłonną obróbkę, lecz znalezienie nowych zastosowań, często w nowych branżach.

XI edycja Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce” odbędzie się pod hasłem „Zrównoważone projektowanie w innowacyjnym biznesie”. Nawiązuje ono do kwestii wzornictwa przemysłowego w kontekście ochrony środowiska oraz wyzwań stawianych przez model gospodarki cyrkularnej dla branży wzorniczej: od uwarunkowań prawnych, potrzeb społecznych i biznesowych, poprzez przykładowe rozwiązania z zakresu innowacji ekologicznych w dziedzinach technologii, idee recyklingu oraz upcyklingu, odpowiedzialność społeczną biznesu, po problematykę projektowania ekologicznej przestrzeni miejskiej.

Konferencja jest jednym z wydarzeń organizowanych w ramach Jubileuszu 100. rocznicy ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności przemysłowej, w tym powołania Urzędu Patentowego. Honorowy patronat nad obchodami jubileuszowymi objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Główne zagadnienia konferencji:

  • Skuteczne modele biznesowe w dobie gospodarki cyrkularnej
  • Projektowanie ekologicznych innowacji
  • Środki publiczne dla ekoprojektowania
  • Rola projektanta w tworzeniu rozwiązań proekologicznych
  • Ekodizajn jako jeden z obszarów podejmowanych w ramach strategii biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR)
  • Projektowanie ekologicznej przestrzeni miejskiej

Jesteśmy przekonani, że podobnie jak w latach ubiegłych tematyka konferencji spotka się z ogromnym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu. Corocznie w obradach konferencji uczestniczy ponad 200 osób, a znacznie szersze grono śledzi jej przebieg dzięki transmisji online. Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie wystawa Akademickich Centrów Designu organizowana przez ASP w Łodzi. Wystawa będzie poświęcona idei odpowiedzialnego projektowania, odgrywającej coraz większą rolę w procesach edukacyjnych realizowanych na wydziałach wzornictwa polskich publicznych uczelni artystycznych.

Organizatorzy: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Rejestracja na Konferencję na stronie: www.uprp.pl/rejestracja
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura.
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Do góry!