Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


7. Przegląd Filmów Psychologicznych WGLĄD

STREFA WYDARZEŃ

/ Polecamy

7. Przegląd Filmów Psychologicznych WGLĄD

7. Przegląd Filmów Psychologicznych WGLĄD

16.03.18

Czy zastanawiałeś się czym właściwie jest dla współczesnego człowieka technologia? Jak wpływa na codzienne życie otaczających nas ludzi? Gdzie leży granica między offline a online? Żyjemy w jednej czy dwóch rzeczywistościach? Czy najmłodsze pokolenia naprawdę doświadczają życia offline? Jak zmieniły się relacje międzyludzkie przez ostatnie lata? Na te pytania spróbują odpowiedzieć organizatorzy 7. Przeglądu Filmów Filozoficznych WGLĄD w Krakowie (16-18 marca).

Przegląd Filmów Psychologicznych WGLĄD to cykliczny projekt organizowany w ramach Koła Nauk Psychologicznych PRAGMA, działającego przy Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Celem projektu jest popularyzowanie psychologii, ukazując jej zarówno naukowy, jak i praktyczny charakter. „WGLĄD” poprzez projekcję filmów tworzy przestrzeń do poruszania zagadnień związanych z codziennym funkcjonowaniem człowieka. O przystępność i atrakcyjność prezentowanych treści dbają specjaliści z dziedziny psychologii, którzy pomagają lepiej zrozumieć sytuacje uprzednio przedstawione na ekranie, a także filmoznawcy wprowadzający nas w świat prezentowanych filmów.

Projekt stwarza okazję do odmitologizowania potocznego myślenia o psychologii i specjalistach tej dziedziny. Postaci i problemy przedstawione w filmach stają się wspólnym punktem odniesienia dla osób spoglądających z różnorodnych perspektyw, umożliwiając rozwijanie umiejętności odnajdywania wątków psychologicznych w sytuacjach kształtujących życie codzienne, a tym samym pełniejsze rozumienie motywów i genezy zachowań nie tylko innych ludzi, ale również swoich własnych.

W dniach 16-18 marca 2018r. odbędzie się siódma edycja Przeglądu, której motyw przewodni stanowić będzie „Wgląd w technologie”. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w emisjach filmów poruszających tematykę wpływu technologii na funkcjonowanie człowieka, zarówno jako jednostki, jak i w społeczeństwie. W dzisiejszych czasach technologia jest nieustannie obecna w życiu człowieka i wpływa na niemal każdy jego aspekt. Filmy będą stanowić podstawę do dyskusji o niebezpieczeństwach i dobrodziejstwach rozwoju techniki, zarówno w kontekście życia codziennego jak i szeroko rozumianej nauki. Będzie to nie tylko refleksja nad współczesnością i światem wokół nas, ale również psychologiczna podróż w wizje świata ukazaną w szeroko pojętej science-fiction.

W procesie przekształcania wiedzy teoretycznej, zdobytej podczas projekcji filmów i dyskusji, w wiedzę gotową do stosowania w praktyce z pewnością pomocne będą prowadzone przez zaproszonych specjalistów warsztaty tematyczne. Ich starannie opracowana problematyka zainteresuje zarówno osoby wiążące swoją przyszłość z psychologią, jak i tych, którzy dopiero zaczęli interesować się pogłębianiem wiedzy o człowieku oraz procesach w nim zachodzących.

Więcej informacji i program festiwalu na stronie wglad.wzks.uj.edu.pl.
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura.
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Do góry!