Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Ucz (się) legalnie! - konferencja w Radomiu

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

 Ucz (się) legalnie! - konferencja w Radomiu

Ucz (się) legalnie! - konferencja w Radomiu

09.10.15

Ponad 80 osób - nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Radomiu - uczestniczyło w konferencji "Ucz (się) legalnie! Szanse i zagrożenia edukacji w cyfrowej rzeczywistości" zorganizowanej przez Legalną Kulturę, Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu.

Głównym założeniem konferencji było uświadomienie nauczycielom korzyści i zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu w procesie dydaktycznym oraz prezentacja legalnych źródeł jako formy pomocy dydaktycznej.

Uczestnicy konferencji mogli uczestniczych w warsztatach-seminariach poświęconych:

  • Zasobom w internecie i materiałom audiowizualnym przydatnym w pracy nauczyciela przedmiotów humanistycznych (prowadziła Anna Równy),
  • Sposobom i możliwości korzystania z treści i zasobów internetowych w pracy szkoły (Monika Pskit),
  • Zagrożeniom i bezpieczeństwu w internecie (Michał Żelazny).

Ważnym elementem konferencji było spotkanie z mecenasem Albertem Stawiszyńskim - członkiem komisji prawa autorskiego,który przedstawił najważniejszych kwestie związanych z prawem autorskim i ochroną własności intelektualnej w praktyce szkolnej.

Podsumowaniem Konferencji była dyskusja panelowa "Kultura i edukacja w obliczu cyfrowej rzeczywistości. Szanse i zagrożenia", w której uczestniczyli Wiceprezydent Radomia Karol Semik, prezes Fundacji Legalna Kultura Kinga Jakubowska, kierownik MSCDN w Radomiu Bogusław Tundzios, dyrektor RODoN Radom Edyta Wójcik, radca prawny, członek Komisji Prawa Autorskiego Albert Stawiszyński oraz edukator medialny i filmowy Anna Równy.

Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!