KONKURS FILMOWY - Kultura zmienia świat na lepsze na Gali Młodego Kina w Gdyni

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

KONKURS FILMOWY - Kultura zmienia świat na lepsze na Gali Młodego Kina w Gdyni

KONKURS FILMOWY - Kultura zmienia świat na lepsze na Gali Młodego Kina w Gdyni

19.09.18

W piątek 21 września poznamy laureatów konkursu Fundacji Legalna Kultura i Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni na spot promujący uczciwe korzystanie z kultury, które jest jednym z fundamentów funkcjonowania w cyfrowym świecie.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali Młodego Kina 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, jednego z najstarszych festiwali filmowych w Europie. Początek uroczystości o godzinie 19:00.

Jury przyzna następujące nagrody:

• I nagroda: 5 000 zł

• II nagroda: 2 500zł

• III nagroda: 1 500 zł

Ponadto laureaci Konkursu będą mogli spróbować swoich sił na planie filmowym polskiej produkcji fabularnej. Nagrodzone filmy będą także prezentowane jako oficjalne spoty Legalnej Kultury w ramach programów edukacyjnych, podczas festiwali filmowych i innych wydarzeń kulturalnych, na stronach, w serwisach społecznościowych Legalnej Kultury oraz w mediach.

Uczestnikom konkursu dziękujemy za nadesłane filmy. Wszystkie prezentowały bardzo wysoki poziom. Dlatego filmy, które w tym roku nie otrzymały nagrody, także będziemy chcieli prezentować w Kampanii Legalnej Kultury.

Konkurs "Kultura zmienia świat na lepsze" ma promować właściwe postawy i pokazywać, jak ważne dla kondycji kultury jest korzystanie z jej legalnych źródeł.

Spot można było zrealizować przy użyciu kamery, telefonu komórkowego, przygotowując animację. Liczyła się kreatywność, umiejętność dotarcia z przekazem do odbiorcy i skłonienia go do refleksji. Spoty, mające charakter dzieła autorskiego, mogły zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, a także zespoły twórców (udział w konkursie mogli wziąć nie tylko profesjonalni twórcy). Wszystkie materiały wykorzystane w spocie - muzyka, filmy, zdjęcia, książki, ilustracje, gry i inne - musiały pochodzić z legalnych źródeł, nie mogły naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. Ograniczeniem w tworzeniu spotu był tylko czas - spot mógł trwać maksymalnie jedną minutę. Wbrew pozorom to bardzo dużo. Tyle trwał film braci Lumière "Wyjście robotników z fabryki", od którego w 1895 roku zaczęła się historia kina.Kultura jest narzędziem, które zmienia świat, docierając do serc i umysłów. Wierzył w to młodziutki polski wynalazca Kazimierz Prószyński, który już w wieku 19 lat wpisał się na stałe do historii kina, konstruując na rok przed słynnymi braćmi Lumière aparat służący jednocześnie do robienia zdjęć oraz projekcji nakręconych filmów. Zachwycony Louis Lumiére, w czasie demonstracji pleografu przyznał: "Panowie, ten człowiek jest pierwszy w kinematografii, ja jestem drugi". W sprawczą moc kultury wierzymy również my. Dlatego Fundacja Legalna Kultura i Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ogłosiły konkurs na spot promujący uczciwe korzystanie z kultury jako jeden z fundamentów funkcjonowania w cyfrowym świecie.

Kultura ma misję zmiany świata i ludzi na lepsze. Jednak dziś sama kultura również potrzebuje wsparcia, zwłaszcza w świecie Internetu, którego znaczenie porównywane jest do wynalezienia druku przez Gutenberga. Z nowoczesnych technologii korzystają nie tylko uczciwi ludzie, ale także ci, którzy w anonimowej rzeczywistości zarabiają na kulturze i korzystają z niej w nieuczciwy sposób. Przeciwstawiając się temu, promujmy świadome uczestnictwo w kulturze i korzystanie z niej zgodnie z wolą twórców, czyli z legalnych źródeł. Nie chodzi tu tylko o dobro samych twórców, ale o dobro nas wszystkich – słuchaczy, czytelników i widzów. Chodzi o wspólnotę twórców i odbiorców kultury, którzy nie istnieją bez siebie nawzajem. To działanie ma także ogromne znaczenie dla jednej z najważniejszych dziedzin naszego życia - etyki. W anonimowym świecie Internetu zanikają bowiem podstawowe wartości etyczne, jak szacunek i bycie fair wobec innych. A przecież w internecie nie stajemy się kimś innym. Dobrze jest być fair w kulturze, to pomaga w pielęgnowaniu wartości.

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: http://legalnakultura.pl/public/konkurs2018/regulamin.pdf

K
onkurs realizowany w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!