Konferencja "Wyzwania dla prawa własności intelektualnej w gospodarce cyfrowej"

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

Konferencja

Konferencja "Wyzwania dla prawa własności intelektualnej w gospodarce cyfrowej"

28.04.16

Legalna Kultura była jednym z partnerów Konferencji „Wyzwania dla prawa własności intelektualnej w gospodarce cyfrowej – Znaki towarowe w erze hashtagów, wzory przemysłowe w świecie layoutów” zorganizowanej przez Urząd Patentowy RP z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej.

Konferencja miała na celu zdefiniowanie obszarów, w jakich prawo własności intelektualnej wchodzi w interakcję z elektronicznym środowiskiem informacyjnym oraz sposobu, w jaki ochrona własności intelektualnej powinna funkcjonować w warunkach coraz bardziej dynamicznych procesów digitalizacji gospodarki. Problematyka ta staje się coraz bardziej znacząca ze względu na potrzebę ochrony różnych form własności intelektualnej w otoczeniu nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych, które często nie poddają się tradycyjnym sposobom regulacji prawnej. Obecnie coraz bardziej oczywiste staje się wymaganie stworzenia zupełnie nowej sfery porządku legislacyjnego uwzględniającego np. ponadnarodowy charakter sieci elektronicznych, istnienie wirtualnego obrotu gospodarczego, szybkość rozprzestrzeniania informacji, niematerialny charakter usług świadczonych za pośrednictwem Internetu oraz wiele innych okoliczności zasadniczo zmieniających postać światowej gospodarki.

W obradach udział wzięli dr Paweł Pudłowski – Przewodniczący Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP oraz min. Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Specjalne przesłanie do uczestników konferencji skierował Francis Gurry – Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Obecność wybitnych ekspertów z wielu dziedzin pozwoliła na przedstawienie złożoności powyższej problematyki w kontekście polskich warunków i krajowych możliwości wypracowania rozwiązań sprzyjających osiągnięciu istotnych korzyści gospodarczych uwarunkowanych właściwym podejściem do ochrony własności intelektualnej w środowisku cyfrowym.

Partnerami wydarzenia były: Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP, Microsoft, IAB Polska, Legalna Kultura, Biblioteka Narodowa, EUIPO, CISCO, Enterprise Europe Network.
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!