Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Z warsztatami w Rzeszowie, Krośnie i Jaśle

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

Z warsztatami w Rzeszowie, Krośnie i Jaśle

Z warsztatami w Rzeszowie, Krośnie i Jaśle

19.11.14

W dniach 17-20 listopada na zaproszenie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli przeprowadziliśmy warsztaty w Rzeszowie i Krośnie. Tym samym w ciągu ostatnich 30 dni odwiedziliśmy wszystkie placówki, które podlegają Centrum i podzieliliśmy się wiedzą z grupą 200 nauczycieli, dyrektorów szkół, doradców metodycznych i bibliotekarzy, jak również 50-osobową grupą uczniów i studentów. W trakcie naszego wyjazdu odwiedziliśmy także Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle.

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z Bazą Legalnych Źródeł - dowiedzieli się gdzie szukać legalnych źródeł i jak je rozpoznawać. Poza tym zaznajomili się ze źródłami, które udostępniają treści pomocne w przygotowaniu lekcji. Zaprezentowaliśmy też dział Prawo w kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem
kategorii Zapytaj prawnika/prawnik odpowiada, gdzie można bezpłatnie zadać pytanie prawnikowi oraz Przewodnik po prawie autorskim, ze szczególnym zwróceniem uwagi na domenę publiczną, dozwolony użytek i plagiat. Podczas wystąpienia omówiliśmy również Strefę Edukacji, w której znajdują się Scenariusze lekcji, zgodne z podstawą programową i gotowe do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych. Ponad to skierowaliśmy uwagę nauczycieli na projekty, zasoby dydaktyczne i strony, które mogą być pomocne w nauce uczniom.

Podczas drugiej części spotkania mecenas Albert Stawiszyński omówił kluczowe pojęcia związane z prawem autorskim: autor, utwór, autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, licencje. Wśród definicji znalazły się również te, które są najważniejsze z punktu widzenia pedagogów: cytat, plagiat, ochrona idei, twórczość równoległa. Po części teoretycznej nauczyciele mogli porozmawiać z prawnikiem na temat nurtujących ich problemów. Kwestią wzbudzającą największe wątpliwości był dozwolony użytek publiczny, prawo do wykorzystania wizerunku, zasady organizowania licytacji prac uczniów przez szkołę, prawo do treści stworzonych przez nauczyciela, temat kserowania lektur/podręczników, a także reguły rządzące wydawaniem prac uczniom.

Warsztaty poprowadzili Izabela Foryś i mecenas Albert Stawiszyński.

Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!