Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Jeśli zależy Ci na kulturze wesprzyj naszą misję

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

Jeśli zależy Ci na kulturze wesprzyj naszą misję

Jeśli zależy Ci na kulturze wesprzyj naszą misję

26.03.21

Fundacja Legalna Kultura jest organizacją pożytku publicznego. Będzie wspaniale, jeśli zechcecie wesprzeć naszą działalność przekazując nam 1% swojego podatku. Wypełniając PIT wystarczy wpisać w odpowiedniej rubryce nr KRS 0000400728


Legalna Kultura dąży do rozwiązania jednego z najistotniejszych problemów współczesnej kultury – jak z niej korzystać, zachowując wolność własną i nie ograniczając cudzej. Propagujemy korzystanie z kultury z legalnych źródeł, edukujemy, tworzymy wspólnotę twórców i odbiorców kultury.

 

Nasza misję wspiera blisko tysiąc twórców – artystów, pisarzy, filmowców, muzyków, twórców sztuk pięknych – wesprzyj nas i Ty.

 

Żyjemy w cywilizacji różnorodności. Oznacza to ogromną wolność, ale także odpowiedzialność i czujność wobec rozmaitych pokus i zagrożeń. Naszą intencją jest, by w tej różnorodności nie zatracić wartości podstawowych, idei fundamentalnych dla kultury, takich jak: bycie fair wobec innych, możliwość wyboru i prawo do poszanowania tego, co jest naszym wkładem w kulturowy rozwój.


Fundacja Legalna Kultura istnieje, by przypominać te proste na pozór rzeczy każdego dnia. By promować uczciwe i lojalne zachowania oraz wdzięczne postawy wobec artystów. Nasza misja oparta jest na pozytywnym przekazie – pokazujemy, jak korzystając ze wszystkiego, co oferuje nam najnowsza technologia, pozostać etycznym człowiekiem świadomym tego, że żyje wśród innych ludzi, także w Internecie.


Zależy nam na uświadomieniu odbiorcom kultury związku między dwiema postaciami kultury – cyfrową i materialną. Internet nie jest odrębnym światem – wiele praw i niepisanych reguł, jakie stosujemy, kiedy mamy do czynienia z fizycznym dziełem, pozostaje ważnych, gdy wkraczamy w sferę twórczości zamieszczanej w sieci. To nie jest tak, że w Internecie stajemy się kimś innym. Kiedy mówimy na przykład „nie kradnij”, dotyczy to tak samo powieści w księgarni, jak i książki znajdującej się w Internecie. Obie przecież napisał – wkładając w to serce, energię, pracę i czas – ten sam twórca.

Budujemy dziś cyfrową kulturę, tak jak przez wieki budowaliśmy materialną. I ponownie musimy wypracować zasady, na których się ona opiera – reguły, które pozwolą zaspokajać nasze potrzeby, a zarazem nie łamać praw innych członków wirtualnej wspólnoty i nie godzić w ich uczucia.
Internet jest dobrem wspólnym. Sieć, tak jak kulturę, tworzymy razem. I razem jesteśmy za nią odpowiedzialni. Musimy dbać o jakość kultury cyfrowej, bo to ona nas kształtuje.

 

Legalna Kultura dąży do rozwiązania jednego z najistotniejszych problemów współczesnej kultury – jak z niej korzystać, zachowując wolność własną i nie ograniczając cudzej? Codziennie przypominamy, że w Internecie po drugiej stronie jest człowiek – nie anonim, nie system, nie cyfra, ale żywa, myśląca i czująca osoba, która ma swoje prawa. Tak samo jak my.

Legalną Kulturę można również wspierać przez cały rok wpłacając darowiznę bezpośrednio na konto Fundacji (11 1440 1387 0000 0000 1390 8583) lub poprzez skorzystanie z przycisku Wesprzyj nas na naszej stronie internetowej. Istotna uwaga: tylko bezpośrednia wpłata na konto Fundacji pozwala pewnie skorzystać z odliczenia od dochodu. Może się bowiem zdarzyć, że środki przekazane na konto Fundacji przez pośrednika nie zawsze będą traktowane przez urzędy skarbowe jako darowizna, którą można odliczyć od dochodu.
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!