Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Konferencja i warszaty Legalnej Kultury w Katowicach

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

Konferencja i warszaty Legalnej Kultury w Katowicach

Konferencja i warszaty Legalnej Kultury w Katowicach

15.01.16

„Legalna kultura w cyfrowej rzeczywistości” to tytuł konferencji zorganizowanej 14 stycznia 2016 roku w Katowicach w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach. Blisko 90 nauczycieli i pracowników związanych ze sferą edukacji z województwa śląskiego wysłuchało wykładów i wzięło udział w warsztatach przygotowanych przez Legalna Kulturę.

Uczestnicy wysłuchali trzech wykładów, które dały odpowiedź na pytanie jak bezpiecznie, zgodnie z prawem wykorzystywać w dydaktyce cyfrowe zasoby.

Mecenas Albert Stawiszyński wprowadził uczestników w problematykę prawa autorskiego w dydaktyce i codziennej pracy szkoły, Michał Żelazny – ekspert Legalnej Kultury w zakresie bezpieczeństwa w Internecie omówił w sposób przystępny główne zagrożenia związane z nielegalnymi źródłami w Internecie. Projekty i zasoby dydaktyczne w Internecie, które można wykorzystać w pracy z uczniem oraz informacje o Kampanii Społecznej Legalna Kultura przedstawiła Weronika Ślęzak-Tazbir - koordynator projektów w Fundacji.

Po wysłuchaniu wykładów uczestnicy wzięli udział w tematycznych warsztatach, poświęconych prawu autorskiemu, zagrożeń w Internecie i możliwości, jakie daje baza legalnych źródeł na stronie www.legalnakultura.pl w uatrakcyjnieniu działalności edukacyjnej w szkołach każdego szczebla.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali certyfikaty. Dyrekcja RODN wyraziła nadzieję na dalszą współpracę i promowanie Kampanii Społecznej Legalna Kultura.

Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!