Camerimage: wykład prof. Traple

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

Camerimage: wykład prof. Traple

Camerimage: wykład prof. Traple

19.11.14

W ramach 22. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage w Bydgoszczy w dniu 18 października w Wyższej Szkole Gospodarki miał miejsce zorganizowany przez nas wykład i spotkanie z wybitną specjalistką ds. prawa autorskiego prof. dr hab. Elżbietą Traple „Prawo autorskie w cyfrowej rzeczywistości”.

W otwartym spotkaniu z prof. Traple wzięli udział uczestnicy festiwalu Camerimage oraz studenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

W trakcie wykładu jego słuchacze mieli okazję dowiedzieć się m.in.:
•    na czym polega prawo dozwolonego użytku i cytatu,
•    z czego można korzystać we własnej twórczości bez zezwolenia,
•    na co wymagane jest zezwolenie podmiotu uprawnionego,
•    czym charakteryzuje się twórczość zależna,
•    co jest chronione, a co leży w domenie publicznej,
•    czym różnią się prawa osobiste od prawa majątkowych.

Podczas spotkania poruszone zostały także zasadnicze w procesie produkcji filmowej kwestie obrotu prawami autorskimi, ich współdzielenia, przenoszenia i zarządzania nimi w obrębie określonych pól eksploatacji oraz terytoriów.

prof. dr hab. Elżbieta Traple – adwokat, pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego UJ. Zajmuje się prawem cywilnym i prawem własności intelektualnej, jest autorką licznych publikacji z tego zakresu, m.in. „Komentarza do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (współautor) oraz „Systemu prawa prywatnego – prawo autorskie” (współautor), autorem monografii „Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim”, redaktorem i współautorem opracowania zbiorowego „Prawo reklamy i promocji”. W latach 1986–1987, 1990 i 1996 prowadziła badania w Instytucie Maxa Plancka w Monachium jako visiting professor, uczestniczy w pracach międzynarodowych grup naukowych poświęconych tworzeniu modelowych rozwiązań w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. W okresie przygotowań do akcesji RP do Unii Europejskiej uczestniczyła w pracach nad harmonizacją prawa autorskiego i własności przemysłowej w grupie ekspertów powołanych przez KE. Jest uczestnikiem prac nad projektami ustaw oraz ekspertem przygotowującym opinie dla Sejmu i Senatu RP.

Zobacz rozmowę Legalnej Kultury z prof. Elżbietą Traple>>>

Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!