Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Ja to rozumiem! Szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

Ja to rozumiem! Szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej

Ja to rozumiem! Szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej

01.04.21

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

 

Program szkoleniowy z zakresu ochrony własności intelektualnej


 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

SZKOLENIA I WARSZTATY ONLINE DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

 

Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Jednym z najważniejszych działań w ramach projektu jest propagowanie świadomego uczestnictwa w kulturze cyfrowej, ochrona własności intelektualnej oraz budowanie wspólnoty twórców i odbiorców kultury. 

 Zagadnienia tematyczne warsztatów: 

  1. Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony własności intelektualnej 
  2. Przestrzeganie prawa autorskiego w nauczaniu i codziennej pracy szkoły 
  3. Zagadnienia z zakresu prawa autorskiego, istotne w pracy nauczyciela i edukatora, m. in.: domena publiczna, dozwolony użytek, plagiat   
  4. Korzystanie z zasobów kultury i materiałów naukowych w procesie dydaktycznym z poszanowaniem prawa autorskiego
  5. Zasoby legalnych źródeł kultury
  6. Gra miejska online – wirtualne collage, remiksy


Gra miejska połączona jest z ogólnopolskim konkursem, którego finałem będzie wystawa najlepszych prac.

 

Nauczyciele i edukatorzy uczestniczący w warsztatach otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia.

 

Więcej na www.jatorozumiem.pl 

https://www.facebook.com/jatorozumiem

https://www.instagram.com/legalnakultura/


Zapraszamy do kontaktu z Fundacją Legalna Kultura w celu zgłoszenia szkoły do uczestnictwa w projekcie

 
Ja to Rozumiem!

Program szkoleniowy z zakresu ochrony własności intelektualnej
  Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Kontakt:
Korespondencję mailową prosimy kierować na adres: szkolenia@jatorozumiem.pl
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 22 891 04 19, 501 286 800

Jednocześnie informujemy, że w projekcie przewidziana jest realizacja szkoleń i warsztatów stacjonarnych. Obecnie z powodu pandemii realizowane są wyłącznie spotkania online.Operatorem projektu jest Fundacja Legalna Kultura
Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu European Union Intellectual Property Office

 


Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!