Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Drzwi do Kultury znowu Otwarte

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

Drzwi do Kultury znowu Otwarte

Drzwi do Kultury znowu Otwarte

09.11.16

Ruszyła II edycja projektu społeczno-edukacyjnego Otwarte Drzwi do Kultury skierowanego do mieszkańców małych miejscowości z utrudnionym dostępem do kultury.

- Pilotażowa edycja Otwartych Drzwi do Kultury, zorganizowana pod koniec 2015 roku, uświadomiła nam, jak duże jest zapotrzebowanie na upowszechnianie kultury w mniejszych miejscowościach. W ciągu kilku tygodni odwiedziliśmy 30 miejsc. Z ostrożnością podchodziliśmy do pomysłu realizacji Otwartych Drzwi do Kultury. Dziś nie wyobrażam sobie identyfikacji Legalnej Kultury bez tego projektu - mówi Kinga Jakubowska, prezes Fundacji Legalna Kultura.Nowa edycja projektu obejmie 60 miejscowości w trzech województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim (ziemia radomska). Projekt ma formę kina objazdowego, w którym będzie można zobaczyć wartościowe filmy i spektakle, a potem porozmawiać o nich. Otwarte Drzwi do Kultury zrealizowane zostaną w dwóch turach od 8 listopada do 15 grudnia 2016, a następnie od 1 lutego 2017 do 30 kwietnia 2017.

Celem Otwartych Drzwi do Kultury jest umożliwienie kontaktu z kulturą ludziom, którzy mają do niej utrudniony dostęp, inspirowanie dzieci i młodzieży do kreatywnego działania, promowanie legalnego korzystania z kultury, budowanie lokalnej wspólnoty odbiorców kultury, uświadamianie zagrożeń w sieci i edukacja filmowa. W spotkaniach wezmą udział ambasadorzy Legalnej Kultury, lokalni artyści, a także twórcy, którzy pochodzą z odwiedzanych regionów i miejscowości.

Każdy z pokazów będzie miał ciąg dalszy – nauczyciele otrzymają scenariusze lekcji nawiązujące do pokazanych dzieł sztuki. Warsztaty dla nauczycieli mają pomóc kształtować wśród młodzieży prawidłowe postawy i zachowania w Internecie.

Na projekt złożą się ponad to warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące  legalnych źródeł kultury, edukacji medialnej i filmowej. Częścią Otwartych Drzwi do Kultury będą również badania dotyczące piractwa, potrzeb korzystania z legalnych źródeł kultury oraz zapotrzebowania na kulturę w cyfrowej rzeczywistości.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.Więcej informacji dostępne jest na stronie www.otwartedrzwidokultury.pl

Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!