Wspólne sprawy
Czyli krótko i na temat, o sprawach, które dotyczą po prostu całej kultury. Dlaczego kulnes jest cool? Komu tak naprawdę opłaca się korzystanie z legalnych źródeł kultury? Komu może zagrażać legalizacja? Co musi się zmienić, żeby w Polsce zapanowała moda na cyfrową kulturę z legalnych źródeł?
8,4 mln zł na projekty digitalizacyjne

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Wspólne sprawy

8,4 mln zł na projekty digitalizacyjne

8,4 mln zł na projekty digitalizacyjne

21.04.15

„Dzieje grzechu" Waleriana Borowczyka, „Porno" Marka Koterskiego, „Kroll" Władysława Pasikowskiego, „Ga, ga. Chwała bohaterom" Piotra Szulkina to tylko część tytułów, które zostaną odrestaurowane dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury. Łącznie na digitalizację przeznaczono w tym roku 8,4 mln złotych.

Dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Digitalizacja na projekty związane z digitalizacją zasobów kultury i dziedzictwa narodowego otrzymało łącznie 26 instytucji - studia filmowe, biblioteki, muzea i archiwa.

Najwyższą kwotę - ponad 1 mln zł - otrzymała Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, m.in. na cyfrową rekonstrukcję filmów dokumentalnych, digitalizację dwustu kronik filmowych i ich cyfrową dystrybucję, aktualizację i modernizację pracowni rekonstrukcji dźwięku oraz rozbudowę biblioteki cyfrowej. Wśród pozytywnie rozpatrzonych wniosków znalazły się także projekty Studia Filmowego Zebra i Studia Filmowego Tor. Dzięki 800 tys. zł (łącznie 1,6 mln zł) przeprowadzą one rekonstrukcję klasyków polskiego kina m.in.: „Porno" reż. Marek Koterski, „Kroll" reż. Władysław Pasikowski, „Ga, ga. Chwała bohaterom" reż. Piotr Szulkin, „Dzieje grzechu" reż. Walerian Borowczyk, „Ryś" reż. Stanisław Różewicz, „Spirala" reż. Krzysztof Zanussi.

Archiwum Państwowe w Lublinie za 618 tys. zł będzie mogło kontynuować digitalizację materiałów archiwalnych, prowadzoną od 2011 r. Objęte nią są szczególnie cenne dla naukowców i genealogów materiały, które zostaną udostępnione na portalu szukajwarchiwach.pl. W 2015 r. wykonanych zostanie 400 tys. skanów z akt stanu cywilnego parafii rzymsko-katolickich, prawosławnych, mojżeszowych oraz innych wyznań, akt parafialnych, ksiąg grodzkich chełmskich, akt miasta Lublina i akt notariuszy.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina otrzyma ponad 354 tys. zł na kontynuację dokumentacji, zabezpieczenia, a także upowszechnienie dziedzictwa Fryderyka Chopina w internecie. Projekt zakłada zdigitalizowanie całego inwentarza instytucji - ok. 6,5 tys. obiektów - do 2020 roku.

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku za 258 tys. zł zrealizuje projekt cyfryzacji i udostępnienia niezwykle cennej kolekcji 700 zabytkowych pamiątek pielgrzymich wraz z digitalizacją całej dokumentacji powstającej w trakcie prac wykopaliskowych, konserwatorskich, ewidencyjnych i edukacyjnych. Pozyskane w wysokiej jakości cyfrowe materiały zostaną opublikowane w formie aplikacji na stronie internetowej muzeum.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim dostanie ponad 246 tys. zł na stworzenie pracowni digitalizacji i rozpoczęcie cyfryzacji zasobów wielokulturowego dziedzictwa Ziemi Lubuskiej. Dzięki temu użytkownicy otrzymają natychmiastowy dostęp do zdigitalizowanych materiałów oraz możliwość wykorzystania ich do badań naukowych i działań edukacyjnych. Pracownia pozwoli na rozwinięcie szerokiej współpracy z podmiotami zewnętrznymi współtworzącymi e-bibliotekę.

Muzeum Sztuki w Łodzi przeznaczy 142 tys. zł na digitalizację prac z Kolekcji Sztuki XX i XXI w. (400 obiektów), a także Kolekcji Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego (300 obiektów). Głównym celem jest digitalizacja oraz prezentacja w internecie i w aplikacji mobilnej dzieł sztuki o wyjątkowym znaczeniu w skali kraju, m.in. fotografii Jana Bułhaka, Benedykta Jerzego Dorysa, Edwarda Hartwiga, Tadeusza Cypriana oraz fotografii pochodzących z polskich zakładów fotograficznych przełomu XIX i XX w.

Szczegółowe wyniki dofinansowania PW Kultura+, priorytet „Digitalizacja" znajdują się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Audiowizualnego w zakładce „Programy".


opracowano na podstawie informacji prasowej MKiDN 


Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Spodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!