Wspólne sprawy
Czyli krótko i na temat, o sprawach, które dotyczą po prostu całej kultury. Dlaczego kulnes jest cool? Komu tak naprawdę opłaca się korzystanie z legalnych źródeł kultury? Komu może zagrażać legalizacja? Co musi się zmienić, żeby w Polsce zapanowała moda na cyfrową kulturę z legalnych źródeł?
660 mln na rozwój czytelnictwa w latach 2016-2020

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Wspólne sprawy

660 mln na rozwój czytelnictwa w latach 2016-2020

660 mln na rozwój czytelnictwa w latach 2016-2020

08.10.15

660 mln to budżet przyjętego przez rząd Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020. Środki te przeznaczone zostaną przede wszystkim na zakup nowości do bibliotek, modernizację lub budową placówek bibliotecznych oraz wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Program jest realizacją postanowień Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, która zakładała wsparcie czytelnictwa jako jednego z najważniejszych elementów kapitału kulturowego. To także wypełnienie postanowień listu intencyjnego podpisanego w styczniu br. przez ministrów kultury oraz edukacji w sprawie współpracy z zakresie promowania czytelnictwa.

Program jest odpowiedzią na niski poziom czytelnictwa w kraju i sposobem zapobiegania tej negatywnej tendencji poprzez stwarzanie warunków dla jego wzrostu. Projekt Programu skupia się na podniesieniu standardów infrastrukturalnych i zaktywizowaniu bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, które są ważnym źródłem książek dla czytelników, a ich działalność ma bezpośredni wpływ na poziom czytelnictwa. Jego realizacja pozwoli maksymalnie ułatwić potencjalnym czytelnikom dostęp do książek – dzięki wzbogacaniu i urozmaicaniu księgozbiorów bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Kolejnym celem programu jest stworzenie sieci zmodernizowanych i nowoczesnych (a przez to odpowiadających na potrzeby współczesnych użytkowników) bibliotek publicznych w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 50 tys. mieszkańców.

Źródłem finansowania Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa są środki z budżetu państwa oraz jednostek samorządów terytorialnych, na terenie których znajdują się biblioteki objęte Programem. Na wykonanie zadań programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 435 mln zł. Samorządy, które chcą wziąć w nim udział, będą musiały dołożyć wkład własny - 231 mln zł. W sumie będzie to ponad 660 mln zł.

Program został podzielony na trzy Priorytety, które będą funkcjonować w latach 2016-2020. Operatorem priorytetu I „Zakup nowości do bibliotek” jest Biblioteka Narodowa w Warszawie. Instytut Książki w Krakowie odpowiedzialny będzie za realizację priorytetu II „Infrastruktura Bibliotek”. Priorytet III „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” realizowany będzie poprzez urzędy wojewódzkie.

Wysokość środków przyznanych szkołom na zakup książek będzie zależeć od liczby uczniów. Maksymalne wyniesie: 2.480 zł dla małych szkół (do 70 uczniów), 4 tys. zł dla średnich szkół (od 71 do 170 uczniów), 12 tys. zł dla dużych szkół (powyżej 170 uczniów). Biblioteki pedagogiczne będą mogły maksymalnie dostać 4.6 tys. zł. W przypadku szkolnych punktów konsultacyjnych wysokość środków wynosić będzie: 1.6 tys. zł (do 70 uczniów), 2.5 tys. zł (od 71 do 170 uczniów) i 4.5 tys. zł (powyżej 170 uczniów).

Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Spodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!