Wspólne sprawy
Czyli krótko i na temat, o sprawach, które dotyczą po prostu całej kultury. Dlaczego kulnes jest cool? Komu tak naprawdę opłaca się korzystanie z legalnych źródeł kultury? Komu może zagrażać legalizacja? Co musi się zmienić, żeby w Polsce zapanowała moda na cyfrową kulturę z legalnych źródeł?
ArtSherlock - aplikacja do identyfikacji zrabowanych dzieł sztuki

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Wspólne sprawy

ArtSherlock - aplikacja do identyfikacji zrabowanych dzieł sztuki

ArtSherlock - aplikacja do identyfikacji zrabowanych dzieł sztuki

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspólnie z Fundacją Communi Hereditate zaprezentowało aplikację mobilną ArtSherlock, która umożliwia rozpoznawanie dzieł sztuki zrabowanych w Polsce podczas II wojny światowej. Dzieło można zidentyfikować w ciągu kilku sekund za pomocą telefonu komórkowego czy tabletu.

To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwe będzie automatyczne rozpoznanie obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego. Aplikacja korzysta z elektronicznej bazy danych polskich strat wojennych udostępnionej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

MKiDN od 1992 roku gromadzi dane na temat dóbr kultury utraconych na skutek II wojny światowej z terenów Polski oraz podejmuje działania mające na celu ich odzyskanie. Prowadzony przez MKiDN jedyny ogólnopolski rejestr ruchomych dóbr kultury zawiera blisko 63 tys. pozycji i jest dostępny on-line: www.dzielautracone.gov.pl. Wśród dzieł zaginionych są obrazy polskich i zagranicznych twórców, m.in. dzieła Rafaela, Rubensa, Rembrandta, Dürera, Aleksandra i Maksymiliana Gierymskich, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego. W ostatnim czasie, w wyniku działań rewindykacyjnych do Polski powróciło kilkadziesiąt utraconych podczas II wojny światowej dzieł sztuki.

ArtSherlock to autorski projekt Fundacji Communi Hereditate, realizowany we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sfinansowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy.

Premierze aplikacji, którą można pobrać stąd..., towarzyszy strona internetowa ArtSherlockMagazyn przylbliżająca historię zaginionych dzieł sztuki.Do góry!


Społeczna Kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej