Wspólne sprawy
Czyli krótko i na temat, o sprawach, które dotyczą po prostu całej kultury. Dlaczego kulnes jest cool? Komu tak naprawdę opłaca się korzystanie z legalnych źródeł kultury? Komu może zagrażać legalizacja? Co musi się zmienić, żeby w Polsce zapanowała moda na cyfrową kulturę z legalnych źródeł?
Komisja Europejska szykuje reformę rynku cyfrowego

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Wspólne sprawy

Komisja Europejska szykuje reformę rynku cyfrowego

Komisja Europejska szykuje reformę rynku cyfrowego

07.05.15

Lepszy dostęp do dóbr i usług cyfrowych w całej UE, stworzenie odpowiednich warunków i jednolitych zasad prowadzenia działalności dla sieci cyfrowych i usług innowacyjnych oraz zmaksymalizowanie potencjału wzrostu gospodarki związanego z gospodarką cyfrową - to trzy filary planowanej przez Komisję Europejską reformy rynku cyfrowego.

Celem Komisji jest zniesienie ograniczeń regulacyjnych i ostateczne przekształcenie 28 rynków krajowych w jedną całość. Według szacunków w pełni funkcjonujący jednolity rynek cyfrowy może przyczynić się do wypracowania 415 mld euro rocznie w gospodarce i stworzenia setek tysięcy miejsc pracy.

"Bariery istniejące obecnie w internecie oznaczają, że obywatele tracą możliwość nabywania dobrych towarów i korzystania z dobrych usług, gdyż jedynie 15 proc. z nich dokonuje zakupów internetowych w innym państwie Unii Europejskiej" - napisano w komunikacie Komisji. "Jednocześnie spółki internetowe i przedsiębiorstwa typu start-up nie mogą w pełni wykorzystać możliwości wzrostu, które dają im technologie cyfrowe: jedynie 7 proc. MŚP prowadzi sprzedaż transgraniczną" - dodano.

Zmiany dotyczyć mają m.in. przepisów o transgranicznym handlu elektronicznym, przepisów dotyczących ochrony konsumenta, prawa autorskiego oraz obciążeń administracyjnych przedsiębiorstw z tytułu różnych reżimów VAT. KE planuje również przegląd dyrektywy dotyczącej transmisji satelitarnej i kablowej.

Reforma ma doprowadzić także do zakończenia nieuzasadnionego blokowania geograficznego, czyli "dyskryminacyjnej praktyki stosowanej do celów handlowych, w ramach której sprzedawcy online odmawiają konsumentom dostępu do strony internetowej w związku z ich lokalizacją lub przekierowują ich do lokalnego sklepu z innymi cenami".

Ponadto KE dokona przeglądu ram prawnych dla usług, "aby uwzględniały one realia XXI wieku" oraz przeprowadzi analizę roli platform internetowych, takich jak wyszukiwarki, media społecznościowe, sklepy z aplikacjami internetowymi. Komisja dokona też przeglądu dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej oraz zaproponuje partnerstwo z przemysłem dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

By promować swobodny obieg danych w Unii Europejskiej, KE w ramach trzeciego filaru strategii zaproponuje europejską inicjatywę dotyczącą swobodnego przepływu danych, a także określi priorytety dla "standardów i interoperacyjności w dziedzinach istotnych dla jednolitego rynku cyfrowego, takich jak e-zdrowie, planowanie transportu lub energia".

Strategia obejmuje również działania w zakresie e-administracji. Plan działania przewiduje połączenie rejestrów przedsiębiorstw w całej UE, zapewnia współpracę różnych systemów krajowych oraz obowiązek jednorazowego przekazania swoich danych przez obywateli i przedsiębiorstwa organom administracji publicznej. "

Działania w ramach strategii Komisja planuje zrealizować do końca 2016 roku.
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Spodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!