Wspólne sprawy
Czyli krótko i na temat, o sprawach, które dotyczą po prostu całej kultury. Dlaczego kulnes jest cool? Komu tak naprawdę opłaca się korzystanie z legalnych źródeł kultury? Komu może zagrażać legalizacja? Co musi się zmienić, żeby w Polsce zapanowała moda na cyfrową kulturę z legalnych źródeł?
Zbiory Polskiej Akademii Umiejętności dostępne dla wszystkich

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Wspólne sprawy

Zbiory Polskiej Akademii Umiejętności dostępne dla wszystkich

Zbiory Polskiej Akademii Umiejętności dostępne dla wszystkich

Polska Akademia Umiejętności postanowiła udostępnić nieodpłatnie internautom zdigitalizowane grafiki, fotografie, akwarele i inne reprodukcje dzieł zamieszczonych w katalogu Pauart.pl.

Katalog PAUart jest inicjatywą wspomagającą działalność na rzecz rozwoju oraz popularyzacji kultury i nauki. Ma na celu upowszechnienie polskiego i kolekcjonowanego przez Polaków światowego dziedzictwa kulturowego. Na katalog składają się zbiory graficzne z Gabinetu Rycin i fotografie ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie oraz fotografie z Fototeki Lanckorońskich PAU i Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. W perspektywie długofalowej projekt zakłada digitalizację całości zbiorów, których liczba szacowana jest obecnie na około 240 tys. obiektów.

Gabinet Rycin Polskiej Akademii Umiejętności jest najcenniejszą w Polsce kolekcją dawnych grafik, która pozwala na egzemplarzach dzieł wybitnych twórców prześledzić rozwój grafiki w Europie od końca XV wieku do końca XIX stulecia. Liczy ponad 98 tys. odbitek.

Fotografie w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie współtworzą i dopełniają zbiór rękopisów, w którym przechowywane są m.in. archiwa rodzinne, spuścizny ludzi nauki, kultury i sztuki. Gros całego zbioru, liczącego około 10 tys. obiektów, stanowią zdjęcia powstałe w XIX wieku. Stanowią one cenne źródło wiedzy o zabytkach, ludziach i wydarzeniach czasów minionych.

Aktualny zasób Fototeki Lanckorońskich PAU liczy przeszło 40 tys. odbitek fotograficznych. Tematyka tego zbioru stanowi przekrój zainteresowań artystycznych, badawczych i podróżniczych Karola Lanckorońskiego. Na około 70% całości zasobu składają się fotografie przedstawiające dzieła sztuki europejskiej, ze specjalnym uwzględnieniem sztuki włoskiej (architektura, rzeźba, malarstwo, rzemiosło artystyczne), począwszy od ruin i starożytności greckorzymskich, aż po czasy współczesne Lanckorońskiemu. Znaczna część fotografii dzieł sztuki dotyczy obiektów z zakresu historii sztuki nowożytnej. Drugi, porównywalny pod względem wielkości, jest dział tematyczny dotyczący archeologii śródziemnomorskiej. Wartościowym dopełnieniem tego naukowego zbioru są zdjęcia z zakresu etnografii. Wszystko to uzupełniają fotogramy z miejsc podróży Karola Lanckorońskiego. W tej grupie obiektów na szczególną uwagę zasługuje m.in. tematyka cejlońska, a także fotografie z Chin, Japonii czy Ameryki Północnej. Autorami zdjęć są zazwyczaj współcześni mu, światowej rangi, fotografowie.

Fotografie w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie stanowią interesującą dokumentację ikonograficzną kolejnych etapów życia uczonych, obrazując przy okazji ich różne formy działalności i aktywności. W zbiorach znajdują się również zdjęcia instytucji naukowych i kulturalnych oraz fotografie grupowe ze zjazdów, konferencji i jubileuszy. Zasięg chronologiczny fotografii w spuściznach datuje się od lat 60. XIX wieku do czasów współczesnych, natomiast pod względem terytorialnym obejmuje on obszar Polski i innych krajów europejskich oraz Afryki, Azji i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

W ubiegłym roku, dzięki dotacji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zespół PAU skatalogował 9000 grafik i fotografii ze zbiorów PAU i PAN, przechowywanych w Gabinecie Rycin i Zbiorach Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Fototeki Lanckorońskich i Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. W 2015 roku udostępnione zostanie kolejne 6000 obiektów, m.in.: grafiki z warsztatu Rubensa, fotografie dzieł sztuki i architektury z Włoch i Austrii z fototeki Karola Lanckorońskiego, zdjęcia dotyczące I wojny światowej i fotografie ze spuścizn Lecha Kalinowskiego, Karoliny Lanckorońskiej i Wincentego Lutosławskiego. Docelowo, zbiory ikonograficzne PAU i PAN w Krakowie oceniane są na około 265 000 i będą sukcesywnie digitalizowane i udostępniane. Katalog PAUart zostanie w przyszłości rozszerzony o fotografie ze zbiorów Stacji Naukowej PAN w Rzymie, które stanowią dopełnienie kolekcji Fototeki Lanckorońskich

Decyzją Zarządu PAU udostępnianie internautom digitalizatów średniej jakości jest bezpłatne. Można je pobrać bezpośrednio ze strony i zapisać na dysku własnego komputera. Udostępnianie digitalizatów w wysokiej rozdzielczości dla celów naukowych jest bezpłatne, zaś zamówienia na skany w bardzo dużej rozdzielczości realizowane będą po przesyłaniu zamówień na adres dziewulska@pauart.pl. Natomiast udostępnianie digitalizatów w wysokiej rozdzielczości dla celów pozanaukowych będzie rozstrzygane każdorazowo przez Zarząd.

Ze zbiorami PAU można zapoznać się na stronie pauart.plDo góry!


Społeczna Kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej