Wspólne sprawy
Czyli krótko i na temat, o sprawach, które dotyczą po prostu całej kultury. Dlaczego kulnes jest cool? Komu tak naprawdę opłaca się korzystanie z legalnych źródeł kultury? Komu może zagrażać legalizacja? Co musi się zmienić, żeby w Polsce zapanowała moda na cyfrową kulturę z legalnych źródeł?
Zapisy Terroru - internetowe archiwum wspomnień o totalitaryzmach

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Wspólne sprawy

Zapisy Terroru - internetowe archiwum wspomnień o totalitaryzmach

Zapisy Terroru - internetowe archiwum wspomnień o totalitaryzmach

Z inicjatywy Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami uruchomiona została internetowa baza zapisyterroru.pl. Zgromadzone w niej zeznania świadków składane przed Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce dzięki tłumaczeniu na język angielski dostępne są dla każdego.

"Zapisy Terroru" docelowo ma być największym w Europie zbiorem zeznań ludności cywilnej, odnoszącym się do okupacji niemieckiej i sowieckiej i prezentującym polskie doświadczenie konfrontacji z tymi dwoma totalitaryzmami.

Na początek, w 72. rocznicę ludobójstwa na Woli udostępniono ponad pięćset zeznań, które dotyczą Warszawy i okolic. Wśród zeznań znajdują się relacje na temat: egzekucji ulicznych, łapanek, eksterminacji inteligencji, brutalnych przesłuchań w Alei Szucha, z więzienia na Pawiaku i przy ul. Gęsiej. Część zeznań pochodzi od polskich Żydów, ocalałych z transportów z Treblinki. Inna część dotyczy warszawskiego Getta. Osobnym działem są zeznania osób z Woli, które przeżyły wielką akcję ludobójczą, przeprowadzoną przez Niemców w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego. Każde świadectwo zostało dokładnie opisane, co ułatwia identyfikację świadków i rozpoznanie lokalizacji, w których rozgrywały się wydarzenia, a także usytuowanie relacji w czasie.Wkrótce w „Zapisach Terroru” publikowane będą zeznania z innych części Polski. Twórcom bazy szczególnie zależy na tym, by udostępnić relacje z mniejszych miejscowości i polskiej wsi, gdzie wspomnienia o II wojnie światowej i okupacji niemieckiej wciąż są żywe, lecz nie wzbudziły dotychczas szerszego zainteresowania. Zbiór świadectw wzbogacony zostanie o prywatne zdjęcia, dokumenty, listy i wspomnienia oraz inne pamiątki dotyczące osób zeznających i wspominanych w relacjach prezentując ich osobiste historie, towarzyszące im emocje i uczucia, a także życie codzienne.

Inicjator "Zapisów Terroru", Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego jest instytucją kultury powołaną do życia w 2016 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego głównym celem jest popularyzacja polskiego doświadczenia konfrontacji z dwoma totalitaryzmami w kraju i za granicą, a także o przełamanie bariery anonimowości, aby o okupacji w Polsce mówić głosem konkretnych ludzi - ofiar totalitaryzmu. Ośrodek podejmuje ponadto starania o włączenie zeznań do programu UNESCO "Pamięć świata".

Baza "Zapisy Terroru" dostępna jest pod adresem www.zapisyterroru.plDo góry!


Społeczna Kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej