Wspólne sprawy
Czyli krótko i na temat, o sprawach, które dotyczą po prostu całej kultury. Dlaczego kulnes jest cool? Komu tak naprawdę opłaca się korzystanie z legalnych źródeł kultury? Komu może zagrażać legalizacja? Co musi się zmienić, żeby w Polsce zapanowała moda na cyfrową kulturę z legalnych źródeł?
Międzynarodowy Dzień Pisarzy

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Wspólne sprawy

Międzynarodowy Dzień Pisarzy

Międzynarodowy Dzień Pisarzy

03.03.15

3 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pisarzy. W tym roku okazja do świętowania jest podwójna, 90 lat kończy powiem polski PEN Club.

Międzynarodowy Dzień Pisarzy ustanowiony został w 1984 roku przez PEN Club - Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy. Nazwa powołanej w 1921 roku organizacji pochodzi od pierwszych liter słów: poets, essayists, novelists – poeci, eseiści, powieściopisarze.Celem PEN Clubu jest promowanie przyjaźni i intelektualnej współpracy pomiędzy pisarzami oraz obrona wolności słowa i rozwój społeczności pisarzy na całym świecie.

Polski PEN Club powstał z inicjatywy Stefana Żeromskiego w 1925 roku na wzór podobnych stowarzyszeń działających już we Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Wśród założycieli obok Żeromskiego byli Emil Breiter, Bolesław Gorczyński, Wacław Grubiński, Juliusz Kaden-Bandrowski, Stefan Krzywoszewski, Jan Lechoń, Jan Lorentowicz, Bronisława Neufeldówna, Edward Popoff, Józef Relidzyński i Leopold Staff. W maju 1925 polska delegacja wzięła udział w Międzynarodowym Kongresie PEN Clubów w Paryżu.

Na działalność PEN Clubu składała się organizacja akcji odczytowych, wieczorów literackich i szereg działań na rzecz unormowania rynku wydawniczego i ochrony interesów twórczych. W 1929 roku zainicjowano przyznawanie nagród Polskiego PEN Clubu tłumaczom polskim i zagranicznym.

Polski PEN Club nie zaprzestał działalności nawet w okresie II wojny światowej. Jego członkowie zaangażowali byli zarówno w podziemną działalność wydawniczą, jak i szerzenie kultury literackiej na emigracji.

Formalnie Stowarzyszenie ukonstytuowało się na powrót w roku 1947. Na czele Zarządu Polskiego PEN Clubu stanął Jan Parandowski, funkcje wiceprezesów objęli Maria DąbrowskaJarosław Iwaszkiewicz, zaś sekretarzem generalnym został Michał Rusinek.

Obecnie na czele Polskiego PEN Clubu stoi Adam Pomorski, a Prezesem Honorowym jest Władysław Bartoszewski.

Od członków klubu wymaga się przestrzegania zasad zawartych w deklaracji ideowej zwanej Międzynarodową Kartą P.E.N.

  • Literatura, aczkolwiek w swojej genezie narodowa, nie zna granic i winna pozostać wspólną własnością narodów, bez względu na polityczne czy narodowościowe wstrząsy.
  • W żadnych okolicznościach, a zwłaszcza podczas wojny, dziełom sztuki i bibliotekom — spuściźnie całej ludzkości — nie powinna zagrażać zaciekłość narodowa czy polityczna.
  • Członkowie PEN Clubu winni zawsze wszelkim dostępnym im wpływem przyczyniać się do porozumienia i wzajemnego szacunku między narodami. Zobowiązują się czynić wszystko, co w ich mocy, by przeciwdziałać nienawiści rasowej, klasowej i narodowej, i bronić ideału jednej ludzkości żyjącej w pokoju na świecie.
  • PEN Club opowiada się za zasadą nieskrępowanego przekazu myśli wewnątrz każdego narodu i między wszystkimi narodami, a jego członkowie zobowiązują się w swoim kraju lub w społeczności, do której należą, występować przeciwko wszelkim fenomenom tłumienia wolności słowa.
  • PEN Club opowiada się za wolnością prasy i przeciwstawia się arbitralnej cenzurze w czasach pokoju — w przeświadczeniu, że nieuchronne dążenie świata ku wyższym formom organizacji politycznej i gospodarczej wymaga swobody krytyki władz, urzędów i instytucji.
  • Ponieważ zaś wolność zakłada dobrowolne ograniczenie, członkowie zobowiązują się występować przeciwko takim nadużyciom wolności prasy, jak kłamliwe publikacje, rozmyślne fałsze lub wypaczenie faktów dla celów politycznych i osobistych.
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Spodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!