Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"Wspólne sprawy
Czyli krótko i na temat, o sprawach, które dotyczą po prostu całej kultury. Dlaczego kulnes jest cool? Komu tak naprawdę opłaca się korzystanie z legalnych źródeł kultury? Komu może zagrażać legalizacja? Co musi się zmienić, żeby w Polsce zapanowała moda na cyfrową kulturę z legalnych źródeł?
"Kultura a prawa człowieka" od Europejskiej Stolicy Kultury

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Wspólne sprawy

"Kultura a prawa człowieka" od Europejskiej Stolicy Kultury

14.11.16

Z inicjatywy wrocławskiego magistratu ukazała się właśnie publikacja "Kultura a prawa człowieka: wrocławskie komentarze" – encyklopedia informacji o potrzebach zrozumienia wielokulturowości i o prawach człowieka. Projekt ten jest oficjalnym elementem programu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Wydawnictwo jest pierwszą w historii próbą kompleksowego opracowania tematu związków pomiędzy kulturą a prawami człowieka w kontekście obowiązujących w Europie regulacji prawnych, polityki władz i postaw społecznych.

Publikacja omawia kwestie prawne oraz polityczne konsekwencje związane z ochroną praw człowieka i różnorodności kulturowej, z uwzględnieniem takich tematów, jak wolność od/dostęp do, sztuka, dziedzictwo i (stare/nowe) media, kwestie praw religijnych i językowych, ochrona mniejszości oraz innych grup wrażliwych oraz wiele innych.

Wydawnictwo ma formę alfabetycznego zbioru haseł (blisko 130 haseł, łącznie prawie 400 stron), a jej zakres tematyczny będzie obejmował dziedziny, takie jak: wolność słowa i swobody wyrazu, prawa religijne i językowe, prawo dostępu do kultury, prawa mniejszości i wiele innych. Publikacja ma w zamyśle autorów służyć jako wiarygodny i przyjazny użytkownikowi przewodnik po zagadnieniach (często kontrowersyjnych) związanych z rolą kultury w obszarze praw człowieka

"Kultura a prawa człowieka: wrocławskie komentarze", została opracowana przez prawie 100 ekspertów z całego świata pod kierownictwem niemieckiego badacza kultury, prof. dr. Andreasa Wiesanda. Na łamach publikacji specjaliści z całego świata podsumowują i komentują najważniejsze wnioski wynikające z instrumentów prawnych, orzecznictwa oraz opinii dominujących w literaturze przedmiotu, z uwzględnieniem istotnych stanowisk odmiennych. Wydawnictwo ma służyć jako przyjazne dla użytkownika narzędzie, pomocne w codziennej pracy prawodawców i osób podejmujących decyzje na różnych szczeblach prawnych, administracyjnych i politycznych oraz wszystkich zajmujących się tematyką kultury i praw człowieka.

Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców, mających wpływ na kształtowanie polityki kulturalnej i opinii publicznej – prawodawców, prawników, sędziów, dziennikarzy, pracowników administracji publicznej, ekspertów – badaczy kultury, instytucji kulturalnych oraz innych zainteresowanych organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Projekt ten jest oficjalnym elementem programu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i będzie stanowić wartościowe dziedzictwo ESK we Wrocławiu, będące wkładem w globalną debatę na temat powiązań między prawami człowieka a kulturą.

Wydawnictwo ukazało się właśnie w angielskiej wersji językowej nakładem renomowanego niemieckiego wydawnictwa DeGruyter. Wydanie publikacji w języku polskim planowane jest na 2017 rok. W ramach projektu uruchomiona zostanie również interaktywna platforma internetowa stanowiąca forum do dyskusji ekspertów i praktyków na tematy poruszane w publikacji.
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura.Do góry!