Wspólne sprawy
Czyli krótko i na temat, o sprawach, które dotyczą po prostu całej kultury. Dlaczego kulnes jest cool? Komu tak naprawdę opłaca się korzystanie z legalnych źródeł kultury? Komu może zagrażać legalizacja? Co musi się zmienić, żeby w Polsce zapanowała moda na cyfrową kulturę z legalnych źródeł?
Wystartował portal Polonika

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Wspólne sprawy

Wystartował portal Polonika

Wystartował portal Polonika

26.06.17

Ponad 400 haseł z zakresu malarstwa, rzeźby i założeń urbanistycznych na obszarze ponad 50 państw – tak wygląda nowy portal internetowy polonika.gov.pl uruchomiony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt Polonika to baza internetowa, która obejmuje dzieła związane z Polską powstałe na ziemiach, które nie znajdują się w granicach Rzeczpospolitej.

Na stronie polonika.gov.pl umieszczane są w niej nie tylko dzieła stworzone przez polskich artystów, ale również prace o polskiej tematyce, wykonane przez obcokrajowców, bądź ufundowane przez polskie rodziny.

Baza poloników ma służyć nie tylko zrozumieniu polskiej historii, o której specyfice wiele mówią rozrzucone po całym świecie obiekty kultury i sztuki polskiej. Dzięki temu portalowi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zyska informacje o kolejnych „polskich obiektach”, ich stanie zachowania i będzie miało szansę na podjęcie działań, które mogą stać się wstępem do koniecznych prac konserwatorskich, ratujących polskie dziedzictwo za granicą.

Na stronie można wyszukać obiekt, który nas interesuje lub sprawdzić np. jakie prace danego artysty, wpisane do bazy, znajdują się w danym kraju, mieście, a także ustalić wszystkie wpisane do bazy pomniki w danym kraju. Umożliwia to pięć wyszukiwarek: nazwa obiektu, autor/wykonawca, kraj, miasto, dział (np. malarstwo). Osoby zainteresowane tematem mogą pogłębić swoją wiedzę dzięki zamieszczonej na stronie bibliografii. Każdy obiekt został zaznaczony na mapie.

Poszczególne rekordy, opracowywane lub konsultowane przez specjalistów, stanowić mają pomoc dla badaczy, służb dyplomatycznych, służyć polskiej emigracji i jej organizacjom oraz turystom odwiedzającym różne zakątki świata.

Portal Polonika jest projektem otwartym – cały czas opracowywane są nowe hasła, a już istniejące są na bieżąco uzupełniane i poprawiane, wzbogacana jest również ich dokumentacja wizualna (zamieszczane będą zarówno archiwalne, jak i aktualne zdjęcia obiektów). Każdy może włączyć się w tworzenie tej strony poprzez zgłaszanie nowych obiektów lub dodawanie informacji do już istniejących. zgłaszając na znajdujący się na stronie adres kontaktowy obiekty nowe lub informacje dotyczące tych już istniejących.

Stworzenie portalu Polonika wpisuje się w zakres działań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego mających na celu tworzenie warunków do efektywnej ochrony oraz popularyzacji pozostającej poza granicami państwa polskiej spuścizny kulturowej: dziedzictwa historycznej, wielonarodowościowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów (w tej jej części, która istniała na obszarach należących współcześnie do suwerennych państw sąsiadujących z Rzeczpospolitą − Białoruś, Litwa, Ukraina, częściowo Łotwa i Mołdawia) oraz dorobku kulturalnego wielu generacji polskiego wychodźstwa (w przeważającej mierze o charakterze politycznym; wytworzonego, zgromadzonego bądź przechowywanego w krajach Europy Zachodniej, Ameryki Północnej oraz innych częściach świata).
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Spodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!