Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Łyk sztuki do kawy z Anielskim Braciszkiem…

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Łyk sztuki do kawy

Łyk sztuki do kawy z Anielskim Braciszkiem…

Łyk sztuki do kawy z Anielskim Braciszkiem…

20.12.19

Bożonarodzeniowy prezent od Łyku sztuki do kawy pełen harmonii, prostoty, spokoju, świątecznego ciepła… - „Narodziny Chrystusa” Angelico Fra.

Fra – artysta-mnich, patron artystów, historyków sztuki i twórców kultury - malował obrazy religijne, anioły – i podobno właśnie aniołom zawdzięcza swoje imię. Miano „Anielskiego Braciszka” (Angelico Fra) nadano mu dlatego, że malował pięknie, jak anioł.  Był niezwykle religijny.  „Powiadają, że Fra Giovani nie brał do ręki pędzla, zanim nie odmówił modlitwy. Za każdym razem, gdy malował krucyfiks, jego policzki zroszone były łzami” – pisał o nim Giorgio Vasari, autor Żywotów najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów.

 

Angelico Fra  (ur. ok. 1387 w Vicchio,  zm. 18 lutego 1455 w Rzymie) tworzył na przełomie renesansu i gotyku. Czuł powołanie kapłańskie i po ukończeniu nauki w cechu malarzy wstąpił do bractwa religijnego Świętego Mikołaja, a później do zakonu dominikanów (gdzie przybrał imię Fra Giovanni).  O artyście mówiono jeszcze za jego życia „ Beato” - błogosławiony.  Jan Paweł II beatyfikował go 3 X 1982, a dwa lata później, papież ogłosił go patronem artystów i twórców kultury.

 

Boże Narodzenie było i jest inspiracją dla wielu twórców. Jeśli chcecie poszukać ich dzieł zapraszamy do Bazy Legalnych Źrodeł. Przyjmijcie też od nas życzenia spokojnych, rozbrzmiewających kolędami z legalnych źródeł, Świąt Bożego Narodzenia. 
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!